Zo niet dan toch

Virtueel Festival
Sinds 7 september 2013

nl - en

Over het Festival

Zo niet, dan toch is een virtueel festival in Amsterdam Noord. Het festival zoekt de grens op tussen kunst en technologie. Bestaande kunstvormen zullen op een nieuwe manier tot uitvoering worden gebracht, vanwege de komst van een nieuw podium waar alles mag: de virtuele ruimte. Tijdens het festival wordt kennis gemaakt met de virtuele ruimte en de mogelijkheden hierbinnen.

Zo niet, dan toch wil de ruimte buiten bekende musea en podia benutten. Het festival zal een geheel nieuwe dynamiek tussen makers en publiek mogelijk maken, waarbij de afhankelijkheid van de officiële structuren afneemt omdat de virtuele parallelle ruimte een creatieve vrijplaats is. Er zijn vrijwel geen regels en beperkingen zullen er nooit komen in de oneindigheid van de digitale media. De fysieke ruimte is er, de virtuele inhoud manifesteert zich op het scherm anno 2013: de mobiel, die wordt meegenomen door het publiek. Door gebruik te maken van deze technologie biedt dit de bezoekers een nieuwe, maar tevens ook betrouwbare, manier om kunst te leren kennen buiten de bekende podia.
uitkrant

Zo niet, dan toch biedt gelegenheid tot experiment, inspiratie en het delen van kennis tussen de makers van de virtuele kunstprojecten. Een belangrijke onderdeel voorafgaand aan het festival is de hackaton. Kunstenaars, ontwikkelaars en betrokkenen uit de buurt ontmoeten elkaar, leren van elkaar, werken met elkaar, inspireren elkaar en wisselen kennis uit. Amsterdam-Noord functioneert tijdelijk als creatief lab in de openbare virtuele ruimte, door in een optimale setting mensen bijeen te brengen om de mogelijkheden en de waarde van virtuele plaatsgebonden kunstuitingen te verkennen. Dit lab heeft als doel de ontwikkelingen in nieuwe media en interactieve kunst te bevorderen.

Zo niet, dan toch is ontstaan na een gesprek met de Tolhuistuin. Op zoek naar een geschikte plek om 1 project te presenteren, bleek dat de onzekerheid m.b.t een volwaardige opening van de Tolhuistuin nog een zomer zou voortduren. Het concertprogramma van Paradiso stopte en de KijkRuimte in de van der Pekstraat hield op te bestaan. Ons inspireerde dat om ons daar niet van aan te trekken, en volop aan de slag te gaan in de virtuele dimensie. Zo niet, dan toch. Niet met 1 project, maar met een heel festival.

Zo niet, dan toch bestaat uit bestaande projecten die al in de virtuele ruimte plaatsvinden, aangevuld met nieuwe projecten die specifiek voor dit festival ontstaan. Veel projecten maken gebruik van Augmented Reality (AR) en GPS. Doordat we deze tools allemaal voorhanden hebben via de smartphone, we veel bestaande projecten (her)gebruiken en het festival plaatsvindt in de openbare ruimte, kan dit festival kleinschalig blijven in organisatie en kan iedereen met beschikbare virtuele projecten aanhaken.

Lees meer over de achtergrond van het festival >

 

Sander Veenhof aan het woord over ZNDT in Discovery Channel item over “Het Museum van de toekomst” >

 

Gratis

De toegang tot het “Zo niet, dan toch” festival op 7 september is gratis!

Het info-punt bij de Tolhuisweg 5 helpt je met de juiste instellingen op je mobiel, waarmee je  projecten kunt bezoeken.

*Neem je hoofdtelefoon, lader en telefoon mee!*

meenemen